Een FlexPlatform per functie

Voor scholen is het mogelijk om zelf [gratis] op onze verschillende platforms te zoeken. Liever kiezen zonder te hoeven zoeken? Met een FlexAanvraag doen wij de werving en de school de selectie.

Docenten

Eerstegraagd - Tweedegraads - VO/MBO/HBO - Exacte vakken - Talen - Kunst - Sport - Online-doceren -Startersbegeleiding - Maatschappij - Praktijkvakken. Website

Intern Begeleiders

MasterSEN -Handelingsplannen - Interim taken - Leerlingvolgsysteem - Zorgleerlingen - Schoolanalyse - Opp schrijven - Zorgplan - Klassenbezoeken - Pedagogisch handelen. Website

Leerkrachten

PO-bevoegd - Vaste invaller - Interim - Pedagogisch klimaat - Startersbegeleiding - Didactisch klimaat - Speciaal onderwijs - Activiteiten organiseren - Online lesgeven. Website

Remedial Teachers

LBRT registratie - Begrijpend lezen - Hoogbegaafdheid - Lerenleren - Spelling - Rekenen - Technisch lezen - Alle leeftijden. Website

Schoolleiders

Basis- of vakbekwaam - Interim - Cultuurverandering - Sparringspartner - Ouderbetrokkenheid - Teamontwikkeling - Verandermanagement - Onderwijskundigbeleid. Website

Vakdocenten

Basis- en voortgezet onderwijs - Kunst - Techniek - Muziek - Drama - Yoga - Burgerschap - Sport(gym) - Chinees - Presenteren. Website